Voorzieningen & vergoedingen

Wijkracht voorziet je van ondersteuning die nodig is voor het goed kunnen uitvoeren van de werkzaamheden.
Vrijwilligerswerk bij Wijkracht biedt jou:
 
 •  Een prettige werkomgeving;
 •  Goede samenwerking met de beroepskrachten en/of andere vrijwilligers;
 •  WA- én ongevallenverzekering tijdens de werkzaamheden;
 •  Een scholings- en/of cursusprogramma, indien nodig;
 •  Waardering van deelnemers, cliënten en medewerkers voor jouw inzet als vrijwilliger;
 •  Jaarlijkse informele en gezellige bijeenkomsten met vrijwilligers onderling;
 •  Een kerstpakket;
 •  Vergoeding van de (vooraf goedgekeurde) onkosten en (reiskosten) die een vrijwilliger maakt;
 •  De reiskosten van de vrijwilligers van het woonadres naar het vrijwilligerswerkadres worden in principe niet vergoed. Uitzonderingen zijn ter beoordeling van de desbetreffende vrijwilligerscoördinator.
 •  Verrijking van je CV;
 •  Uitbreiding van je netwerk.

Taalpunt Hengelo
Bibliotheek Hengelo
Beursstraat 34

woensdag  10.00 - 12.00 uur
donderdag 14.00 - 16.00 uur