Taalpunt

Het Taalpunt is een informatiepunt waar Hengeloërs terecht kunnen voor informatie en advies over het leren schrijven, lezen en/of spreken van de Nederlandse taal en aanverwante trainingen, cursussen en geeft advies over passende lesmaterialen. Bij het Taalpunt kunnen mensen met een taalachterstand een taalcoach aanvragen. Ook geeft het Taalpunt informatie over de inburgeringstrajecten en de inburgeringscursussen.

Vrijwilligers bieden twee keer in de week een inloopspreekuur aan bij de Bibliotheek Hengelo:

  • Woensdag 10.00 - 12.00 uur
  • Donderdag 14.00 - 16.00 uur

Als vrijwilliger van het Taalpunt ben je het eerste aanspreekpunt en ontvang je bezoekers tijdens de wekelijkse spreekuren: 

  • Je informeert de bezoekers over het taalaanbod
  • Je bespreekt de specifieke mogelijkheden van het diverse taalaanbod 
  • Je verwijst naar passend aanbod
  • Je helpt deelnemers om een taalcoach aan te vragen
  • Je organiseert intakes, schrijft deelnemers in

Taalpunt Hengelo
Bibliotheek Hengelo
Beursstraat 34

woensdag: 10.00 - 12.00 uur
donderdag: 14.00 - 16.00 uur