Taalondersteuning

Vanuit het DigiTaalhuis wordt een nieuwe vrijwilligersgroep opgestart namelijk ‘meertalige vrijwilligers’. Het kan hierbij gaan om coaching, (groeps)begeleiding, ondersteuning of om vertaaldiensten voor collega vrijwilligers of beroepskrachten welke werkzaam zijn vanuit verschillende disciplines, bijvoorbeeld op het gebied van participatie, financiën, gezondheid, welzijn, opvoeding, maatschappelijke begeleiding e.d.

Als meertalige vrijwilliger kun je ingezet worden bij mensen die met hun vraag, in verband met een grote taalachterstand onvoldoende terecht kunnen bij de reguliere diensten. 

Belangstelling? neem contact op met het Taalpunt Hengelo

Taalpunt Hengelo
Bibliotheek Hengelo
Beursstraat 34

woensdag  10.00 - 12.00 uur
donderdag 14.00 - 16.00 uur