Taalondersteuner

Vanuit het DigiTaalhuis wordt een nieuwe vrijwilligersgroep opgestart namelijk ‘meertalige vrijwilligers’. Als meertalige vrijwilliger kun je ingezet worden bij mensen die met hun (hulp)vraag onvoldoende terecht kunnen bij de reguliere diensten in verband met een grote taalachterstand en een grote afstand tot de Nederlandse samenleving.
Statushouders en migranten, welke veel moeite hebben met het leren van de Nederlandse taal en hierdoor onvoldoende een gesprek kunnen voeren, kunnen geholpen worden door deze meertalige vrijwilligers.
Het kan hierbij gaan om coaching, (groeps)begeleiding, ondersteuning of om vertaaldiensten voor collega vrijwilligers of beroepskrachten welke werkzaam zijn vanuit verschillende disciplines, bijvoorbeeld op het gebied van participatie, financiën, gezondheid, welzijn, opvoeding, maatschappelijke begeleiding e.d.

Belangstelling?
Neem contact op met Marianne Jansen; m.jansen@wijkracht.nl
.

Taalpunt Hengelo
Bibliotheek Hengelo
Beursstraat 34

woensdag  10.00 - 12.00 uur
donderdag 14.00 - 16.00 uur