Taalniveau B1

lezen

schrijven

luisteren

spreken

gesprekken voeren

B1

B1

B1

B1

B1

Ik kan teksten begrijpen
die hoofdzakelijk
bestaan uit hoogfrequente,
alledaagse of aan
mijn werk gerelateerde
taal. Ik kan de beschrijving
van gebeurtenissen,
gevoelens en wensen
in persoonlijke brieven
begrijpen.

Ik kan eenvoudige
samenhangende tekst
schrijven over onderwerpen
die vertrouwd of
van persoonlijk belang
zijn. Ik kan persoonlijke
brieven schrijven waarin
ik mijn ervaringen en
indrukken beschrijf.

Ik kan de hoofdpunten
begrijpen wanneer in
duidelijk uitgesproken
standaardtaal wordt
gesproken over vertrouwde
zaken die ik
regelmatig tegenkom op
mijn werk, school, vrije
tijd enz. Ik kan de hoofdpunten
van veel radio of
tv-programma’s
over actuele zaken of
over onderwerpen van
persoonlijk of beroepsmatig
belang begrijpen,
wanneer er betrekkelijk
langzaam en duidelijk
gesproken wordt.

Ik kan uitingen op een
simpele manier aan
elkaar verbinden, zodat
ik ervaringen en gebeurtenissen,
mijn dromen,
verwachtingen en ambities
kan beschrijven. Ik
kan in het kort redenen
en verklaringen geven
voor mijn meningen
en plannen. Ik kan een
verhaal vertellen, of de
plot van een boek of film
weergeven en mijn reacties
beschrijven.

Ik kan de meeste situaties
aan die zich kunnen
voordoen tijdens een
reis in een gebied waar
de betreffende taal
wordt gesproken. Ik kan
onvoorbereid deelnemen
aan een gesprek
over onderwerpen
die vertrouwd zijn,
of mijn persoonlijke
belangstelling hebben of
die betrekking hebben
op het dagelijks leven
(bijvoorbeeld familie,
hobby’s, werk, reizen en
actuele gebeurtenissen).

Taalpunt Hengelo
Bibliotheek Hengelo
Beursstraat 34

woensdag  10.00 - 12.00 uur
donderdag 14.00 - 16.00 uur