Taalniveau A2

 

 lezen

schrijven

luisteren

spreken

gesprekken voeren

A2

A2

A2

A2

A2

Ik kan zeer korte
eenvoudige teksten
lezen. Ik kan specifieke
voorspelbare informatie
vinden in eenvoudige,
alledaagse teksten zoals
advertenties, folders,
menu’s en dienstregelingen
en ik kan korte,
eenvoudige, persoonlijke
brieven begrijpen.

Ik kan korte, eenvoudige
notities en boodschappen
opschrijven. Ik kan
een zeer eenvoudige persoonlijke
brief schrijven,
bijvoorbeeld om iemand
voor iets te bedanken.

Ik kan zinnen en
de meest frequente
woorden begrijpen die
betrekking hebben op
gebieden die van direct
persoonlijk belang zijn. Ik kan de belangrijkste
punten in korte,
duidelijke eenvoudige
boodschappen en aankondigingen
volgen.

Ik kan een reeks uitdrukkingen
en zinnen
gebruiken om in eenvoudige
bewoordingen
mijn familie en andere
mensen, leefomstandigheden,
mijn opleiding
en mijn huidige of meest
recente baan te beschrijven.

Ik kan communiceren
over eenvoudige
en alledaagse taken die een
eenvoudige en directe uitwisseling van informatie
over vertrouwde
onderwerpen en activiteiten
betreffen. Ik
kan zeer korte sociale gesprekken aan, alhoewel
ik gewoonlijk niet
voldoende begrijp om het gesprek zelfstandig gaande te houden.

Taalpunt Hengelo
Bibliotheek Hengelo
Beursstraat 34

woensdag  10.00 - 12.00 uur
donderdag 14.00 - 16.00 uur