Taalniveau A1

lezen

schrijven

luisteren

spreken

gesprekken voeren

A1

A1

A1

A1

A1

Ik kan vertrouwde
namen, woorden en
zeer eenvoudige zinnen
begrijpen, bijvoorbeeld
in mededelingen, op
posters en in catalogi.

Ik kan een korte, eenvoudige
ansichtkaart
schrijven, bijvoorbeeld
voor het zenden van
vakantiegroeten. Ik kan
op formulieren persoonlijke
details invullen,
bijvoorbeeld mijn naam,
nationaliteit en adres
noteren op een hotelinschrijvingsformulier.

Ik kan vertrouwde
woorden en basiszinnen
begrijpen die mezelf,
mijn familie en directe
concrete omgeving
betreffen, wanneer de
mensen langzaam en
duidelijk spreken.

Ik kan eenvoudige uitdrukkingen
en zinnen
gebruiken om mijn
woonomgeving en de
mensen die ik ken, te
beschrijven.

Ik kan deelnemen aan een eenvoudig gesprek,
wanneer de gesprekspartner
bereid is om
zaken in een langzamer
spreektempo te herhalen
of opnieuw te formuleren
en mij helpt bij het formuleren van wat ik probeer te zeggen. Ik
kan eenvoudige vragen stellen en beantwoorden
die een directe behoefte of zeer vertrouwde
onderwerpen betreffen.

Taalpunt Hengelo
Bibliotheek Hengelo
Beursstraat 34

woensdag  10.00 - 12.00 uur
donderdag 14.00 - 16.00 uur