Taalmeter

Het Taalpunt maakt gebruik van ‘De Taalmeter’. Dit is tevens een online screening waarmee op een snelle en eenvoudige wijze bezoekers geholpen worden die mogelijk moeite hebben met lezen.

Dit is bijvoorbeeld van belang bij het maken van examens, het volgen van opleidingen en bijvoorbeeld de overdracht van informatie in relatie tot veiligheid en arbeidsomstandigheden. Als de uitslag van de taalmeter bekend is bespreekt de beroepsmatige taaladviseur de uitslag samen met de bezoeker en, indien nodig en indien de bezoeker dit wenst, bekijkt zij hoe zijn/haar taalniveau eventueel verbeterd kan worden.
Het afnemen van de taalmeter bij bezoekers van sociale zaken is beleid binnen de gemeente, het is een vast onderdeel van de intake. Door de uitslag van de Taalmeter kunnen klantmanagers de mensen mogelijk beter helpen.

Als vrijwilliger van de Taalmeter heet je de bezoeker welkom, geef je  informatie en instructies over het invullen van de taalmeter, geef je de bezoeker de mogelijkheid om vragen te stellen en verwijs je door naar de taaladviseur. 

Taalpunt Hengelo
Bibliotheek Hengelo
Beursstraat 34

woensdag  10.00 - 12.00 uur
donderdag 14.00 - 16.00 uur