Taalmeter

Het Taalpunt maakt gebruik van ‘De Taalmeter’. Dit is een online screening waarmee op een snelle en eenvoudige wijze getoetst wordt of iemand moeite heeft met lezen of schrijven. Iedereen die een uitkering aanvraagt bij de gemeente is verplicht 'de Taalmeter' af te leggen. 

Als de uitslag van de taalmeter bekend is bespreekt een taaladviseur de uitslag samen met de afnemer en, indien nodig, koppelt de taaladviseur de afnemer terug naar de gemeente. Daar wordt gekeken naar vervolgstappen om de taal te verbeteren. 

Als vrijwilliger van de Taalmeter heet je de bezoeker welkom, geef je informatie en instructies over het invullen van de taalmeter, geef je de bezoeker de mogelijkheid om vragen te stellen en verwijs je door naar de taaladviseur. 

Taalpunt Hengelo
Bibliotheek Hengelo
Beursstraat 34

woensdag  10.00 - 12.00 uur
donderdag 14.00 - 16.00 uur