Taalmeter

Sinds 2016 zet de gemeente Hengelo de Taalmeter in bij nieuwe aanvragen op grond van de Participatiewet. De Taalmeter is een van de basismeters van de Stichting Lezen & Schrijven. Met de Taalmeter krijg je snel (max. 12  minuten) een indicatie van het taalniveau van iemand. Met de inzet van de Taalmeter wil men laaggeletterdheid kunnen herkennen. Afhankelijk van de uitslag van de Taalmeter kan een klantmanager doorverwijzen naar het taalaanbod in Hengelo.

Taalpunt Hengelo
Bibliotheek Hengelo
Beursstraat 34

woensdag  10.00 - 12.00 uur
donderdag 14.00 - 16.00 uur