Taalcoaching

Taalcoaches zijn vrijwilligers die zich inzetten voor iedereen die beter Nederlands wil leren lezen, schrijven en/of spreken. Voor mensen met Nederlands als eerste taal ben je als taalcoach belangrijk om de laaggeletterde zich de Nederlandse taal meer eigen te maken, zodat zij/hij zich kan redden met de (digitale) dagelijkse communicatie met anderen. Voor mensen met Nederlands als tweede taal ben je als taalcoach belangrijk in het leren kennen van onze taal en maatschappij.

Basistraining: Als je taalcoach wilt worden, laten we je niet onbeslagen ten ijs komen. Iedere taalcoach krijgt de gelegenheid om een basistraining te volgen. Tijdens deze training krijg je informatie over de doelgroep en de wijze waarop volwassenen leren. Je leert vooral hoe je laaggeletterden begeleidt bij het leren lezen, schrijven, spreken, rekenen of omgaan met een computer. Ook maak je kennis met geschikt lesmateriaal en een startpakket.
De basistraining bestaat uit vier dagdelen.

We vragen om een minimale beschikbaarheid van 3 uur per week. Dit hoeft niet persé een vast dagdeel te zijn, maar kan steeds in overleg met het taalmaatje worden vastgesteld.

Taalpunt Hengelo
Bibliotheek Hengelo
Beursstraat 34

woensdag  10.00 - 12.00 uur
donderdag 14.00 - 16.00 uur