Taalcoach

Taalcoaches zijn vrijwilligers die zich inzetten voor iedereen die beter Nederlands wil leren lezen, schrijven en/of spreken.
Als taalcoach help je de  laaggeletterde (Nederlands als eerste taal) om zich de Nederlandse taal meer eigen te maken zodat zij/hij zich kan redden met de (digitale) dagelijkse communicatie met anderen. 

Voor de mensen met Nederlands als tweede taal  ben je als taalcoach belangrijk  in het leren kennen van onze taal en -maatschappij. Want iemand die onze taal niet spreekt, heeft doorgaans geen enkel ander Nederlands contact om dingen aan te vragen. Daarom functioneer je als taalcoach ook als vertrouwenspersoon, een persoon waar allerlei ander dingen mee besproken kunnen worden.

Basistraining: Als je taalcoach wilt worden, laten we je niet onbeslagen ten ijs komen. Iedere taalcoach krijgt de gelegenheid om een basistraining te volgen. Tijdens deze training krijg je informatie over de doelgroep en de wijze waarop volwassenen leren. Je leert vooral hoe je laaggeletterden begeleidt bij het leren lezen en schrijven, spreken, rekenen of omgaan met een computer. Ook maak je kennis met geschikt lesmateriaal en een startpakket.
De basistraining bestaat uit vier bijeenkomsten en duren ieder een dagdeel.

We vragen om een minimale beschikbaarheid van 3 uur per week. Dit hoeft niet persé een vast dagdeel te zijn, maar kan steeds in overleg met het taalmaatje worden vastgesteld.

Taalpunt Hengelo
Bibliotheek Hengelo
Beursstraat 34

woensdag  10.00 - 12.00 uur
donderdag 14.00 - 16.00 uur