Taal & administratie

  • Ontvang je weleens een brief of e-mail waarvan je de inhoud niet begrijpt?
  • Of een formulier waarvan je geen idee heeft hoe dit ingevuld moet worden?

Wij helpen je bij het lezen, begrijpen en beantwoorden van brieven/formulieren. We geven uitleg en advies en vullen samen met formulieren in, zowel schriftelijk als digitaal.

Elke maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur vindt je de Brievenhulp op de tweede verdieping van de Bibliotheek: Beursstraat 34, Hengelo.
Iedere woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur is de Brievenhulp aanwezig in het sportcafé van het Kulturhus Hasselo: Henry Woodstraat 62 in Hengelo.

Je kunt gewoon binnenlopen. Onze vrijwilligers helpen je graag. Een afspraak maken is niet nodig.

Meer informatie? Neem contact op met Taalpunt Hengelo.

Taalpunt Hengelo
Bibliotheek Hengelo
Beursstraat 34

woensdag  10.00 - 12.00 uur
donderdag 14.00 - 16.00 uur