Alfabetiseringscursus A t/m C voor NT2

In deze cursus leer je lezen en schrijven in het Nederlands tot op het niveau Alfa C.


Via uitkeringsinstantie of voor eigen bekostiging (offerte aanvragen).

Voor bedrijven is het mogelijk om groepen werknemers te toetsen en/of te scholen. Wij komen dan graag naar het bedrijf om dit te verzorgen. De ervaring leert dat deelnemers elkaar tijdens de training inspireren en veel van elkaar leren.
Toelating: Je kunt lezen en schrijven in een ander schrift (bijvoorbeeld Tigrinya of Arabisch). Of je kunt helemaal niet lezen of schrijven.
We kijken eerst of je al iets van het alfabet weet. We kijken ook of je in een ander schrift kunt lezen en schrijven. Daarna volg je de lessen op je eigen niveau. Ook leer je in je eigen tempo. Je krijgt les en begeleiding van goed geschoolde en ervaren docenten.

Inhoud cursus: Nederlands (10,5 uur les per week)
Je kunt ook extra vakken volgen: digitale vaardigheden, rekenen, participatievaardigheden en werknemersvaardigheden. Je leert op je eigen niveau. Je leert door individueel te oefenen in de les.

Vervolgopleidingen:
Na deze cursus kun je doorstromen naar de cursus Nederlands als tweede taal.
Meer informatie: ROC 074 - 852 58 09

Taalpunt Hengelo
Bibliotheek Hengelo
Beursstraat 34

woensdag  10.00 - 12.00 uur
donderdag 14.00 - 16.00 uur