organisaties

Taalpunt Hengelo zet zich in om laaggeletterdheid op zo veel mogelijk plekken onder de aandacht brengen. U kunt hier als organisatie bij helpen. Door laaggeletterdheid te herkennen, taalproblemen bespreekbaar te maken en actief door te verwijzen. Samen met u als lokale partner kunnen wij iedereen met een taalvraag verder helpen.