Omgaan met de computer

Woon je nog niet zo lang in Nederland en wil je leren omgaan met de computer? Als je nog helemaal geen ervaring hebt met het werken op een computer, biedt de Bibliotheek voor nieuwkomers een gratis cursus 'Omgaan met computers' aan. Dit kan eventueel ook met hulp van een (Arabische) tolk.

Aanmelden kan bij Irma Banis van de Bibliotheek: i.banis@bibliotheekhengelo.nl

Meer informatie? Neem contact op met Taalpunt Hengelo

Taalpunt Hengelo
Bibliotheek Hengelo
Beursstraat 34

woensdag  10.00 - 12.00 uur
donderdag 14.00 - 16.00 uur