Niveaus

Binnen de inburgering worden 4 taalniveaus onderscheiden: A1, A2, B1 en B2. Deze niveaus zijn in Europees verband afgesproken. Als een inburgeraar de taal nog vrijwel niet beheerst, bevind hij zich op niveau A0. Voor het inburgeringsexamen moet men minimaal niveau A2 halen, het zogenaamde basisniveau. Niveau A1 is een tussenstap. Je leert de taal op een praktisch niveau, zodat je je in veel voorkomende en alledaagse situaties kunt redden. Hiervoor kan men een alfabetiseringscursus doen. Het grootste deel van de inburgeraars doet examen op niveau A2.

Voor inburgeraars die een stap verder willen, omdat ze bijvoorbeeld willen werken of een opleiding volgen, is er de mogelijkheid om Staatsexamen op niveau B1 of B2 te doen. Cursussen zijn meer gericht op de schoolse manier, met veel grammatica en spelling en veel aandacht voor schrijven en lezen. Het Staatsexamen I sluit af op niveau B1 en Staatsexamen II op niveau B2.

Taalpunt Hengelo
Bibliotheek Hengelo
Beursstraat 34

woensdag  10.00 - 12.00 uur
donderdag 14.00 - 16.00 uur