Kosten inburgering

De kosten voor de inburgering zijn afhankelijk van de examens die je moet doen en de onderwijsinstelling waar de inburgeraar zijn inburgeringscursus volgt.

Omschrijving

Bedrag

Inburgeringscursus

Afhankelijk van onderwijsinstelling

Examen schrijven

€ 50,-

Examen spreken

€ 60,-

Examen luisteren

€ 50,-

Examen lezen

€ 50,-

Kennis Nederlandse Maatschappij

€ 40,-

Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt

€ 100,-

Participatieverklaring (gratis voor asielmigranten)

€ 150,-

Totaal

€ 350,-

In aanmerking komen voor een lening

Iedereen die moet inburgeren, kan maximaal € 10.000,- lenen. Asielmigranten kunnen, onafhankelijk van de hoogte van hun inkomen, lenen voor de cursus en de examens. Zij hoeven de lening niet terug te betalen als ze op tijd inburgeren of worden ontheven of vrijgesteld van de inburgeringsplicht. De kosten voor de participatieverklaring hoeven zij niet uit hun lening te betalen, maar worden betaald door de gemeente die ze het traject aanbiedt.

Voor overige inburgeringsplichtigen geldt dat ze mogen lenen indien hun inkomen niet te hoog is. Ook inburgeraars uit een EU/EER-land, Turkije of Zwitserland, die niet verplicht hoeven in te burgeren mogen lenen onder deze voorwaarde. De kosten voor de participatieverklaring moeten door de overige inburgeringsplichtigen betaald worden aan de gemeente die ze het traject aanbiedt. De kosten mogen betaald worden uit de lening.

Taalpunt Hengelo
Bibliotheek Hengelo
Beursstraat 34

woensdag  10.00 - 12.00 uur
donderdag 14.00 - 16.00 uur