ITT

Indien het vermoeden bestaat dat iemand de Nederlandse taal niet voldoende beheerst kan deze bij het ROC worden aangemeld voor het ITT. Dit bestaat uit een intake, toetsing (taaltoets) en een taalschoolwerkplan. In dit werkplan staat een advies. Dit kan zijn:

  • Taalverhoging als een deelnemer niet voldoet aan de Wet op de Taaleis
  • Vrijstelling op de Wet Taaleis als een deelnemer hieraan niet zal kunnen voldoen
  • Rekenen, digitale vaardigheden, Taal richting Gezondheid
  • Intake bij de Entree-opleiding
  • Informele taalondersteuning, zoals taallessen in de wijk
  • Context gericht aanbod
  • Deelname aan vrijwilligerswerk

Taalpunt Hengelo
Bibliotheek Hengelo
Beursstraat 34

woensdag  10.00 - 12.00 uur
donderdag 14.00 - 16.00 uur