Intake, Toetsing en Taalwerkplan

Je wilt weten wat je taalniveau is; Je wilt je Nederlands verbeteren; of je moet vanwege je uitkering voldoen aan de Wet Taaleis: dan kun je een intake aanvragen voor toetsing en een taalwerkplan.

Er vind een toetsing plaats van de vijf taalvaardigheden: lezen, luisteren, schrijven, spreken en gesprekken voeren in het Nederlands.

Het ITT is bedoeld voor:

  • Statushouders die hun taal willen verbeteren en die niet meer inburgeringsplichtig zijn.
  • Personen die, vanwege een uitkering van de gemeente, moeten voldoen aan de Wet Taaleis.
  • Personen van buitenlandse afkomst zonder uitkering, die hun taal willen verbeteren personen die hun taalniveau willen weten.

Heb je goedkeuring van de gemeente? dan kun je na dit traject bijvoorbeeld beginnen met een taaltraject, digitale vaardigheden, rekenen, de entreeopleiding op niveau 1, een mbo-opleiding op niveau 2, 3 of 4 of (vrijwilligers)werk.

Contact met Studie Informatiepunt:
Whatsapp 06 - 29 00 79 91
Telefoon 074 - 852 55 55
E-mail info@rocvantwente.nl

Taalpunt Hengelo
Bibliotheek Hengelo
Beursstraat 34

woensdag  10.00 - 12.00 uur
donderdag 14.00 - 16.00 uur