Inburgeringsexamen

Inburgeren kan door het inburgeringsexamen of het Staatsexamen NT2 te doen. Mensen die niet kunnen lezen of schrijven (analfabeten), moeten eerst een alfabetiseringscursus doen alvorens zij kunnen inburgeren. De onderdelen die men moet doen voor het examen hangen af van de periode waarin iemand inburgeringsplichtig is geworden.

Vóór 2015 Na 2015 Vanaf 1 oktober 2017
Lezen Lezen Lezen
Luisteren Luisteren Luisteren
Schrijven Schrijven Schrijven
Spreken Spreken Spreken
Kennis Nederlandse Maatschappij Kennis Nederlandse Maatschappij Kennis Nederlandse Maatschappij
  Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt
    Traject participatieverklaring
Vóór 2015 Vanaf 2015 Vanaf 1 oktober 2017  
Staatsexamen NT2 Staatsexamen NT2 Staatsexamen NT2  
  Kennis Nederlandse Maatschappij Kennis Nederlandse Maatschappij  
  Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt  
    Traject participatieverklaring  
           

Inburgeraars kunnen hun inburgeringsexamen halen door zelf aan de slag te gaan met bijvoorbeeld online oefenmateriaal of door het volgen van een inburgeringscursus. Ook dit kan online, maar om geld te kunnen lenen voor het volgen van een cursus moet men een inburgeringscursus volgen bij een onderwijsinstelling met het Blik op Werk keurmerk. Daarnaast is de boete voor mensen die niet tijdig zijn ingeburgerd lager als ze een cursus volgen op een onderwijsinstelling met een keurmerk.

Taalpunt Hengelo
Bibliotheek Hengelo
Beursstraat 34

woensdag  10.00 - 12.00 uur
donderdag 14.00 - 16.00 uur