Inburgeringsexamen

Inburgeren kan door het inburgeringsexamen of het Staatsexamen NT2 te doen. Mensen die niet kunnen lezen of schrijven (analfabeten), moeten eerst een alfabetiseringscursus doen alvorens zij kunnen inburgeren. De onderdelen die men moet doen voor het examen hangen af van de periode waarin iemand inburgering plichtig is geworden.

Vanaf 1 oktober 2017

Onderdelen van het inburgeringsexamen (staatsexamen NT2):

  • Lezen
  • Luisteren
  • Schrijven
  • Spreken
  • Kennis Nederlandse Maatschappij
  • Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt
  • Traject participatieverklaring 

Inburgeraars kunnen hun inburgeringsexamen halen door zelf aan de slag te gaan met bijvoorbeeld online oefenmateriaal of door het volgen van een inburgeringscursus. Ook dit kan online, maar om geld te kunnen lenen voor het volgen van een cursus moet men een inburgeringscursus volgen bij een onderwijsinstelling met het Blik op Werk keurmerk. Daarnaast is de boete voor mensen die niet tijdig zijn ingeburgerd lager als ze een cursus volgen op een onderwijsinstelling met een keurmerk.

Taalpunt Hengelo
Bibliotheek Hengelo
Beursstraat 34

woensdag  10.00 - 12.00 uur
donderdag 14.00 - 16.00 uur