Inburgeringstermijn

Inburgeraars krijgen 3 jaar de tijd om in te burgeren en daarmee om het inburgeringsexamen te halen. DUO stuurt inburgeraars een brief waarin staat wanneer de termijn ingaat. Als 3 jaar niet voldoende blijkt te zijn, kan de inburgeraar om een verlenging van 2 jaar vragen. De inburgeraar moet minimaal 300 uur een inburgeringscursus hebben gedaan bij een onderwijsinstelling met het keurmerk van Blik op Werk. Daarnaast moet de inburgeraar 2 keer of vaker het inburgeringsexamen hebben gedaan. Voor analfabeten geldt dat ze maximaal 2 jaar extra tijd krijgen om in te burgeren. Zij krijgen na het volgen van de alfabetiseringscursus een brief van DUO. Bij ziekte die langer dan 3 maanden duurt of bij een zwangerschap kan een inburgeraar ook extra tijd krijgen.

Als een inburgeraar niet binnen de gestelde termijn is ingeburgerd, kan hij een boete krijgen van DUO van maximaal 1.250 euro. De inburgeraar krijgt vervolgens 2 jaar extra tijd om zijn inburgeringsdiploma te halen. De boete hangt af van het aantal keren dat er examen is gedaan en het aantal uren die gevolgd zijn voor een inburgeringscursus. 

Taalpunt Hengelo
Bibliotheek Hengelo
Beursstraat 34

woensdag  10.00 - 12.00 uur
donderdag 14.00 - 16.00 uur