Inburgeringsplicht

Iedereen die van buiten de Europese unie en Turkije (Turkije vanaf 1 mei inburgeringsplichtig) voor langere tijd naar Nederland komt en tussen de 18-65 is, is verplicht om de Nederlandse taal te leren. Dit is vastgelegd in de Wet Inburgering. Sinds 2013 is de inburgering de verantwoordelijkheid van de inburgeraar. Voor die tijd waren gemeentes verantwoordelijk voor de inburgering.

Naast het leren van de Nederlandse taal is het van belang dat nieuwkomers mee kunnen doen aan de Nederlandse samenleving. Vanaf 2015 is het daarom verplicht om examen te doen op de vakken ‘Kennis Nederlandse Maatschappij’ en ‘Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt’ en per 1 oktober 2017 is de Participatieverklaring daaraan toegevoegd. In het Participatieverklaringstraject leren nieuwkomers hun rechten en plichten kennen, maar leren ook de Nederlandse kernwaarden, zoals vrijheid van meningsuiting, solidariteit en vrijheid van godsdienst. Het verzorgen van dit traject is een gemeentelijke taak.

Een tweede gemeentelijke taak die in oktober 2017 is vastgesteld, is de maatschappelijke begeleiding van asielgerechtigde vreemdelingen. Maatschappelijke begeleiding richt zich op praktische hulp bij het regelwerk ten aanzien van wonen, zorg, werk, inkomen, verzekeringen, onderwijs en overige basisvoorzieningen en kennismaking met de lokale samenleving. Daarnaast gaat het om hulp bij de start van het inburgeringtraject en het uitvoeren van de participatieverklaringstraject, maar ook het stimuleren van participatie en integratie  door middel van begeleiding en coaching ten behoeve van een actieve en positieve inzet van de statushouder om in de Nederlandse samenleving te kunnen participeren.

Taalpunt Hengelo
Bibliotheek Hengelo
Beursstraat 34

woensdag  10.00 - 12.00 uur
donderdag 14.00 - 16.00 uur