Inburgeringscursus

Mogelijkheden A1, A2, B1 en B2

Vakken: Nederlands: lezen, schrijven, luisteren, spreken; Kennis Nederlandse maatschappij; Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Als je als inburgeraar de taal nog niet beheerst, bevind je je op niveau A-0 niveau. In dit geval is het belangrijk dat je eerst een Alfabetiseringscursus volgt.

Het basisniveau van de huidige inburgering is A2

Niveau A1 is een tussenstap. Je leert de taal op een praktisch niveau, zodat je je in veel voorkomende en alledaagse situaties kunt redden. Het grootste deel van de inburgeraars doet examen op niveau A2.
Voor inburgeraars die een stap verder willen, omdat ze bijvoorbeeld willen werken of een opleiding volgen, is er de mogelijkheid om Staatsexamen op niveau B1 of B2 te doen. Vanaf 2021 moet de inburgeraar minimaal B1 niveau halen.

Voor het volgen van deze cursus en doen van het examen kun je geld lenen bij DUO. Je kunt deze lening gebruiken om deze kosten te betalen. Na het behalen van je inburgeringsdiploma wordt je lening kwijtgescholden.

Je kan een inburgeringscursus volgen bij:

Meer informatie? Neem contact op met Taalpunt Hengelo.

Taalpunt Hengelo
Bibliotheek Hengelo
Beursstraat 34

woensdag  10.00 - 12.00 uur
donderdag 14.00 - 16.00 uur