Inburgering & entreeopleiding

Inburgeren & ontheffing

Ontheffing van de inburgeringsplicht kan op drie manieren:

1. Als de inburgeraar kan aantonen dat hij zich voldoende heeft ingespannen om in te burgeren. Dit kan pas          een half jaar voor de inburgeringstermijn stopt. 

  • De inburgeraar moet minimaal 600 uur een inburgeringscursus hebben gedaan bij een onderwijsinstelling die een keurmerk heeft van Blik op Werk. 
  • De inburgeraar heeft 4x of vaker geprobeerd om de examens (op taalniveau A2) te halen. 
  •  Bij het volgen van een alfabetiseringscursus moet men voldoen aan minimaal 600 uur een alfabetiseringscursus bij een onderwijsinstelling met het Blik op Werk keurmerk. 
  •  Daarnaast moet de inburgeraar kunnen laten zien dat hij kan lezen en of schrijven

2. Als de inburgeraar kan aantonen dat hij goed ingeburgerd is.

  • Dit is het geval als iemand 10 jaar of langer in Nederland woont en 5 jaar of langer werkt en voldoende is  ingeburgerd.  
  • Ontheffing kan worden aangevraagd door een formulier in te vullen en een werkgeversverklaring mee te sturen. 

3. Door een medische situatie. Ontheffing kan worden aangevraagd viaArgonaut.

  • Na een aanvraag wordt door een arts de situatie onderzocht. De arts van Argonaut geeft vervolgens een advies af die met het formulier van ontheffing naar DUO wordt verstuurd. 
  • Daarnaast kan een inburgeraar die al een Nederlands diploma heeft of een opleiding doet in het Nederlands, worden vrijgesteld van 1 of meerder examens. 

Entree opleiding MBO 1

ROC van Twente
Lansinkesweg 4
Hengelo Studie Informatiepunt:
Telefoon 074 - 852 555
info@rocvantwente.nl

De Entreeopleiding bereidt de inburgeraar voor op een vervolgopleiding of op werk. Het eerste halfjaar krijgt de deelnemer de vakken Nederlands, Kennis van de Nederlandse maatschappij & Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Daarna krijgt de deelnemer ook vakken als rekenen, digitale vaardigheden, burgerschap, loopbaanbegeleiding en loopt hij stage bij een bedrijf.

Taalpunt Hengelo
Bibliotheek Hengelo
Beursstraat 34

woensdag  10.00 - 12.00 uur
donderdag 14.00 - 16.00 uur