Aanname & inwerken

Je meldt je aan als vrijwilliger. Vervolgens wordt je uitgenodigd voor een gesprek. Met wederzijds goedvinden wordt ter ondertekening een vrijwilligerscontact opgesteld. Vervolgens ga je aan de slag. Je wordt ingewerkt en na verloop van tijd vindt er een tussentijds gesprek plaats. Dit gesprek kan ook in gezamenlijk verband plaats vinden, bijvoorbeeld tijdens een intervisiebijeenkomst.

Taalpunt Hengelo
Bibliotheek Hengelo
Beursstraat 34

woensdag  10.00 - 12.00 uur
donderdag 14.00 - 16.00 uur